Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Synteesit

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Synteesien tekeminen

 • Laitteiston kokoaminen
 • Kemikaalituntemus
 • Synteesin tekeminen ja sen seuranta
 • Tuotteen eristäminen uuttamalla
 • Tuotteen puhdistaminen tislaamalla ja uudelleenkiteyttämällä
 • Tuotteen puhtauden määrittäminen
 • Jätteiden käsittely
 • Tiedonhaku
 • Työn raportointi
Opiskelija perehtyy orgaanisen laboratorion perustyöskentelytapoihin. Hän tekee synteesejä ja uuttoja sekä tislaa tuotteita työohjeen mukaan. Hän määrittää tuotteen puhtauden sulamispisteen, IR-spektrin, taitekertoimen tai kromatogrammin avulla. Hän noudattaa analyysilaitteiden käyttöön liittyviä ohjeita. Opiskelija laskee tulokset ja arvioi tulosten oikeellisuutta. Hän pitää laboratoriopäiväkirjaa. Hän perehtyy töissä tarvittavien orgaanisten kemikaalien ominaisuuksiin, käyttöön ja varastointiin sekä hakee tietoa kemikaaleista. Hän työskentelee turvallisesti ja siististi.

Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi harjoitustehtäviä ja verkko-ohjausta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa lähiopetustunneilla työohjeen tulkintaa, kemikaalien käyttöä, välineiden ja laitteiden käyttöä ja toimintakuntoon saattamista, työraportin laadintaa ja laskujen laskemista sekä tarvittavaa tiedonhankintaa.

Opiskelija esittää tekemänsä synteesituotteen ja sen analyysituloksen. Hän laskee saantoprosentin ja arvioi tuotteen puhtautta analyysitulosten perusteella sekä mahdollisia virhelähteitä.

Opettaja arvioi ja ohjaa oppimista saatujen analyysitulosten ja työpäiväkirjan perusteella. Opettaja ja opiskelija arvioivat oppimista erilaisten oppimistehtävien avulla. Opiskelija dokumentoi oppimisprosessiaan ePortfolioon opettajan ohjauksella.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Muuta tietoa

Kromatografiset analyysit

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kromatografisten analyysien tekeminen

 • Kaasukromatografinen analyysi
 • Nestekromatografinen analyysi
 • Pylväskromatografinen analyysi
 • Ohutlevykromatografinen analyysi
 • Jätteiden käsittely
 • Tiedonhaku
 • Työn raportointi
Opiskelija tarkistaa ja virittää laitteet mittausta varten. Hän hakee tarvittavat kemikaalit ja välineet, valmistaa työssä tarvittavat liuokset ja tekee mittaukset. Hän noudattaa analyysilaitteiden käyttöön liittyviä ohjeita Opiskelija laskee tulokset ja arvioi tulosten oikeellisuutta. Hän pitää laboratoriopäiväkirjaa. Hän perehtyy orgaanisten kemikaalien ominaisuuksiin, käyttöön ja varastointiin sekä hakee tietoa kemikaaleista. Hän työskentelee turvallisesti ja siististi.
Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi harjoitustehtäviä ja verkko-ohjausta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa lähiopetustunneilla työohjeen tulkintaa, kemikaalien käyttöä, välineiden ja laitteiden käyttöä ja toimintakuntoon saattamista, analyysitulosten tulkintaa, työraportin laadintaa ja laskujen laskemista sekä tarvittavaa tiedonhankintaa.

Opiskelija esittää saamansa analyysituloksen ja arvioi sen oikeellisuutta ja mahdollisia virhelähteitä.
Opettaja arvioi ja ohjaa oppimista saatujen analyysitulosten ja työpäiväkirjan perusteella. Opettaja ja opiskelija arvioivat oppimista erilaisten oppimistehtävien avulla. Opiskelija dokumentoi oppimisprosessiaan ePortfolioon opettajan ohjauksella.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Muuta tietoa