Tutkinnon osan arviointi

Teollisuuden tuotekehitys ja tuotetestaus OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä ottamastaan teollisuuden tuotteesta tarvittavat fysikaaliset, kemialliset, aistinvaraiset tai mikrobiologiset testaukset laboratoriossa tai muussa laboratorio-olosuhteita mahdollisimman hyvin vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa Ammatillinen valinnainen tutkinnon osa, vain yo