Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Mikrobiologiset analyysit

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Mikrobiologisten analyysien tekeminen

 • Aseptinen työskentely
 • Liuosten, elatusaineiden ja reagenssien valmistus
 • Liuosten, elatusaineiden ja tarvittavien välineiden sterilointi
 • Mikroskoopin käyttö
 • Autoklaavin käyttö
 • Analyysitulosten käsittely ja laadun varmistus
 • Työn raportointi
 • Biologisen materiaalin erityisvaatimusten tunteminen
 • Jätteiden käsittely
 • Laboratorion siisteyden ylläpito ja työturvallisuus
Opiskelija perehtyy mikrobiologisiin perustyöskentelytapoihin. Hän valmistaa elatusaineita, valaa maljoja ja siirrostaa mikrobeja. Hän analysoi ympäristö- ja elintarvikenäytteitä. Hän käyttää mikroskooppia, autoklaavia ja inkubaattoria. Opiskelija laskee pesäkkeitä ja analysoi saamansa tulokset. Hän perehtyy biokemiallisen materiaalin erityisvaatimuksiin ja osaa hävittää jätteet asianmukaisesti. Hän työskentelee turvallisesti ja siististi. Hän pitää laboratoriopäiväkirjaa ja kirjoittaa työselostuksia.

Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi harjoitustehtäviä ja verkko-ohjausta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa lähiopetustunneilla työohjeen tulkintaa, kemikaalien käyttöä, välineiden ja laitteiden käyttöä ja toimintakuntoon saattamista, työraportin laadintaa ja laskujen laskemista sekä tarvittavaa tiedonhankintaa.

Opiskelija esittää tekemänsä synteesituotteen ja sen analyysituloksen. Hän laskee saantoprosentin ja arvioi tuotteen puhtautta analyysitulosten perusteella sekä mahdollisia virhelähteitä.

Opettaja arvioi ja ohjaa oppimista saatujen analyysitulosten ja työpäiväkirjan perusteella. Opettaja ja opiskelija arvioivat oppimista erilaisten oppimistehtävien avulla. Opiskelija dokumentoi oppimisprosessiaan ePortfolioon opettajan ohjauksella.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Muuta tietoa

Proteiini- ja nukleiinihappoanalyysit

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Proteiini- ja nukleiinihappo-analyysien tekeminen

 • Biokemialliset analyysit
 • Nukleiinihappoanalyysit
 • Geneettisen materiaalin tunteminen (GMO)
 • Liuosten, elatusaineiden ja tarvittavien välineiden sterilointi
 • Laitteiden käyttö
 • Analyysitulosten käsittely ja laadun varmistus
 • Laboratorion siisteyden ylläpito ja työturvallisuus
 • Työn raportointi
Opiskelija tekee proteiini- ja nukleiinihappoanalyysejä. Hän käyttää biolaboratorion laitteita kuten autoklaavia, elektroforeesia, sentrifugia, kuvantamislaitetta ja spektrofotometriä. Hän perehtyy proteiinien ja nukleiinihappojen erityispiirteisiin. Hän laskee tulokset ja arvioi tulosten oikeellisuutta. Hän työskentelee turvallisesti ja siististi. Hän pitää laboratoriopäiväkirjaa ja kirjoittaa työselostuksia.

Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi harjoitustehtäviä ja verkko-ohjausta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa lähiopetustunneilla työohjeen tulkintaa, kemikaalien käyttöä, välineiden ja laitteiden käyttöä ja toimintakuntoon saattamista, analyysitulosten tulkintaa, työraportin laadintaa ja laskujen laskemista sekä tarvittavaa tiedonhankintaa.

Opiskelija esittää saamansa analyysituloksen ja arvioi sen oikeellisuutta ja mahdollisia virhelähteitä.
Opettaja arvioi ja ohjaa oppimista saatujen analyysitulosten ja työpäiväkirjan perusteella. Opettaja ja opiskelija arvioivat oppimista erilaisten oppimistehtävien avulla. Opiskelija dokumentoi oppimisprosessiaan ePortfolioon opettajan ohjauksella.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Muuta tietoa