Tutkinnon osan arviointi

Bioanalytiikka OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Tutkinnon osa arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä.
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa. Näyttöjen toteuttamissuunnitelma on esitetty liitteessä 8.1. Arviointi perustuu tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Mikäli ammattiosaamisen näytössä ei osoiteta osaamista tulosten laskemisessa ja oikeellisuuden arvioinnissa, arvioidaan osaaminen niissä erikseen osana näyttöä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa