Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Testaukset

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tuotetestaustyöt

 • Aistinvarainen arviointi
 • Fysikaaliset testaukset
 • Mekaaniset testaukset
 • Analyysitulosten käsittely ja laadunvarmistus, tietoteknisten sovellusten käyttö tulosten käsittelyssä
 • Työn raportointi
 • Laitetuntemus
 • Jätteiden käsittely
 • Tiedonhaku
Opiskelija järjestää aistinvaraisen arvioinnin testejä tai valmistaa näytteet fysikaalisiin tai mekaanisiin testeihin. Hän testaa yhdisteitä ja materiaaleja aistiensa avulla tai testaa materiaaleja erilaisilla mekaanisilla tai fysikaalisilla menetelmillä. Opiskelija laskee tulokset ja arvioi tulosten oikeellisuutta. Hän pitää laboratoriopäiväkirjaa. Hän työskentelee turvallisesti ja siististi.

Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi harjoitustehtäviä ja verkko-ohjausta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa lähiopetustunneilla työohjeen tulkintaa, kemikaalien käyttöä, välineiden ja laitteiden käyttöä ja toimintakuntoon saattamista, työraportin laadintaa ja laskujen laskemista sekä tarvittavaa tiedonhankintaa.

Opiskelija esittää tekemänsä synteesituotteen ja sen analyysituloksen. Hän laskee saantoprosentin ja arvioi tuotteen puhtautta analyysitulosten perusteella sekä mahdollisia virhelähteitä.

Opettaja arvioi ja ohjaa oppimista saatujen analyysitulosten ja työpäiväkirjan perusteella. Opettaja ja opiskelija arvioivat oppimista erilaisten oppimistehtävien avulla. Opiskelija dokumentoi oppimisprosessiaan ePortfolioon opettajan ohjauksella.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Muuta tietoa

Spektrometriset analyysit

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Spektrometriset analyysit

 • Spektrometriset laiteanalyysit
 • Analyysitulosten käsittely ja laadunvarmistus sekä tietoteknisten sovellusten käyttö tulosten käsittelyssä
 • Työn raportointi
 • Laitetuntemus
 • Jätteiden käsittely
 • Tiedonhaku
Opiskelija tekee spektrometrisen laiteanalyysin, esimerkiksi UV/VIS, AAS, IR- tai ICP-analyysin. Hän pitää laitteet toimintakuntoisina. Opiskelija osaa käsitellä näytteen asianmukaisesti sekä valmistaa mittaukseen tarvittavat standardi- ja laaduntarkkailuliuokset. Opiskelija laskee tulokset ja arvioi tulosten oikeellisuutta. Hän pitää laboratoriopäiväkirjaa. Hän työskentelee turvallisesti ja siististi. Opiskelija tuntee työpaikoilla käytettävien muiden spektrometristen laitteiden, kuten NMR- ja XRF-spektrometrien toimintaperiaatteet.
Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi harjoitustehtäviä ja verkko-ohjausta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa lähiopetustunneilla työohjeen tulkintaa, kemikaalien käyttöä, välineiden ja laitteiden käyttöä ja toimintakuntoon saattamista, analyysitulosten tulkintaa, työraportin laadintaa ja laskujen laskemista sekä tarvittavaa tiedonhankintaa.

Opiskelija esittää saamansa analyysituloksen ja arvioi sen oikeellisuutta ja mahdollisia virhelähteitä.

Opettaja arvioi ja ohjaa oppimista saatujen analyysitulosten ja työpäiväkirjan perusteella. Opettaja ja opiskelija arvioivat oppimista erilaisten oppimistehtävien avulla. Opiskelija dokumentoi oppimisprosessiaan ePortfolioon opettajan ohjauksella.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Muuta tietoa