Tutkinnon osan arviointi

Mittaukset ja laiteanalytiikka OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Tutkinnon osa arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä.
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa. Näyttöjen toteuttamissuunnitelma on esitetty liitteessä 8.1. Arviointi perustuu tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Mikäli ammattiosaamisen näytössä ei työtä tehtäessä voida osoittaa osaamista tulosten laskemisessa, oikeellisuuden arvioinnissa ja työn raportoinnissa, arvioidaan osaaminen niissä erikseen osana näyttöä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa