Tutkinnon osan arviointi

TAVARAN KULJETTAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaaminen osoitetaan suorittamalla annettu kuljetustehtävä säädösten ja kuljetettavan tavaran vaatimusten mukaisesti taloudellisesti ja tarkoituksenmukaista reittiä käyttäen.

Opiskelija tarkastaa ajoneuvon liikenneturvallisuuskunnon. Hän valmistelee kuormatilan tehtävän edellyttämään kuntoon ja suorittaa kuormatilan lastaamisen, kuljetustehtävän ja kuorman purkamisen.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa soveltuvilla opiskelutodistuksilla tai työtodistuksilla ja suorittamalla ammattiosaamisen näytön edellä kuvatun mukaisesti.
Muuta tietoa