MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO OPS 2015

Maanmittausala on yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeä ala. Maanmittareiden tekemät kartat, maaperä- ja ympäristötutkimukset sekä heidän ylläpitämänsä kiinteistö- ja paikkatietojärjestelmät ovat lähtökohtia maankäytön suunnittelulle. Alan ammattilaisia tarvitaan myös erilaisissa teollisuusmittauksissa, esimerkiksi koneiden asentamiseen, laivan rakennukseen ja muihin erittäin tarkkoihin ja huolellisuutta vaativiin mittauksiin. Pääkaupunkiseudulla korostuu suurten kaupunkien eri virastojen ja alan yksityisten yritysten yksiköiden tarve koulututulle maanmittausalan osaajille.

Stadin ammattiopiston opetussuunnitelman yhteinen osa koskee kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja. Se ohjaa kaikkea Stadin ammattiopistossa tapahtuvaa koulutus-, opetus- ja ohjaustoimintaa.

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma on kaikille koulutusaloille ja tutkinnoille yhteinen. Se kuvaa arvioinnin ja näyttöjen toteuttamisen periaatteet.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Stadin ammattiopiston kaikkien opetussuunnitelmien etusivu