1.2 Ammattialan arvoperusta

Maanmittausalan ammattietiikan perustana ovat korkea ammattitaito ja sen jatkuva kehittäminen, asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisyys, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, luotettavuus, huolellisuus sekä vastuu palvelujen, työn ja tuotteiden laadusta. Alan toimintaa ohjaavia periaatteita ovat taloudellisuus, asiakaslähtöisyys, luotettavuus ja korkea laatutaso.