3.2 Peruspolun tutkinnon osat

Maanmittausalan osaamisalan peruspolkuun kuuluu tutkinnon osia 180 osp seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat, yhteensä 135 osp:
Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa, Perusmittausten hallinta maanmittausalalla, 45 osp
Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa, Kartasto- ja paikkatietotöiden hallinta, 30 osp
Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa, Mittaustöiden hallinta, 30 osp

ja lisäksi kaksi näistä seuraavista:
Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa, Perustoimitusten hallinta, 15 osp
Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa, Maankäytön suunnittelu, 15 osp
Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa, Inframittausten hallinta, 15 osp
Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa, Paikkatiedon käsittely, 20 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Pakolliset 19 osp
Valinnaiset 16 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
Laserkeilaus, 3 osp
Kiinteistöarviointi, 2 osp
Uutta teknologiaa maanmittausalalla, 2 osp
AutoCad:in perusteet, 3 osp

ajoitusmalli_vs1

ajoitusmalli_vs2