Pakolliset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, PAKOLLINEN (3 osp)

Matematiikan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Matematiikan perustaidot
Peruslaskutoimitusten hallitseminen Opiskelija ratkoo maanmittaukseen liittyviä tavanomaisia laskutoimituksia, kuten koordinaattilaskuja ja vaaituksia.
Prosenttilaskennan soveltaminen Opiskelija käyttää prosenttilaskentaa maanmittausalaan liittyvissä tilanteissa, kuten tiegeometriassa kaltevuuksien laskemiseen sekä arkielämän ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.
Mittayksikkömuunnokset arkielämässä ja teknisessä suunnittelussa Opiskelija harjoittelee maanmittausalan keskeisimpiä mittayksiköitä, kuten pituus, pinta-ala, tilavuus, asteet ja goonit sekä yksikkömuunnoksia näiden välillä. Opiskelija selvittää, minkä suuruisen tulokset ovat realistisia. Opiskelija etsii tietoa yleisimmistä arkielämässä tarvittavista mittayksiköistä sekä niiden välisistä muunnoksista.
Apuvälineiden käyttäminen: laskin, tietokone, muut apuvälineet Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään laskinta ja tulkitsee eri muodoissa esitettyjä tuloksia, kuten kymmenenpotensseja. Opiskelija käyttää laskuissaan tarvittaessa apuna soveltuvia tietokoneohjelmia, kuten taulukkolaskentaa.
Ongelmanratkaisu työtehtävissä
Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen Opiskelija suorittaa esimerkiksi kiinteistön pinta-alaan, rakennusalaan ja kaavoitukseen liittyviä mittauksia ja laskee pinta-aloja ja tilavuuksia tekemiensä mittausten perusteella. Samalla opiskelija kertaa tavanomaisimpien pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisen.
Geometrian soveltaminen teknisessä suunnittelussa Opiskelija määrittää esimerkiksi tasokulmia, korkeuskulmia ja koordinaatteja käyttämällä suorakulmaisen kolmion geometriaa.
Erilaiset matemaattiset menetelmät Opiskelija käyttää suhdetta ja verrantoa esimerkiksi mittakaavaan liittyvien tehtävien ratkaisemisessa.
Tulosten oikeellisuus ja suuruusluokka Opiskelija arvioi jatkuvasti saamiensa tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertaamalla tuloksiaan tunnettuihin tosiasioihin sekä tekee tarkistuslaskelmia huomatessaan epäloogisuuksia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa sekä tekemään havaintoja, mittauksia, laskelmia ja johtopäätöksiä. Opettaja auttaa opiskelijaa hahmottamaan suuruusluokkia sekä arvioimaan laskelmien realistisuutta. Opettaja antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija saavuttaa asetetut oppimistavoitteet.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

matematiikka, pakollinen, 3 osp

Opettaja arvioi opiskelijan matemaattisia taitoja arkielämän tilanteissa, kuten prosenttilaskennan soveltamisessa ja pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisessa sekä maamittausalaan liittyvissä ongelmissa, kuten mittakaava ja kulmat.

Muuta tietoa Toteutetaan 1. vuonna jaksoissa 1 ja 2.