6.2.1 Laserkeilaus 3 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija käyttää maalaserkeilainta ja yhdistää tehtyjä mittauksia laadukkaiksi pistepilviksi. Opiskelija mittaa takymetrillä rekisteröinnissä tarvittavat tähykset ja arvioi tekemiensä mittausten luotettavuutta.

Opiskelija selvittää mittausten vaatimat lähtötiedot ja ymmärtää työnsä osana isompaa kokonaisuutta.

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • käyttää maalaserkeilainta
  • rekisteröidä pistepilviä ja arvioida työn tarkkuutta
  • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
  • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osaan liittyy oleellisesti erilaiset mallinnusohjelmat sekä 3D-tulostamiseen tarvittavat koneet ja laitteet.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys Tutkinnon osassa kiinnitetään erityistä huomiota vastuunottamiseen omasta työstä ja työn suunnittelusta ja aikataulutuksesta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi