6.2.2 Kiinteistöarviointi 2 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija kerää tietoa erilaisista kiinteistöjen vaihtoon liittyvistä rekistereistä. Hän laatii tilastoihin perustuvia kaavioita. Opiskelija laatii lyhyitä kiinteistöarvioita käyttäen erilaisia arviointimenetelmiä.

Opiskelija selvittää mitkä asiat vaikuttavat kiinteistöarvion laatimiseen erilaisissa kohteissa, esimerkiksi maa- ja metsätalousmaan arvioinnissa tai omakotikiinteistön arvioinnissa.

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • etsiä tietoa erilaisista kiinteistöjen vaihtoon liittyvistä rekistereistä
  • käyttää erilaisia arviointimenetelmiä
  • laatia yksinkertaisen arviolausunnon
  • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
  • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi