Tutkinnon osan arviointi

KIINTEISTÖARVIOINNIN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa laatimalla ohjeiden mukaisen kirjallisen kiinteistön (tai huoneiston) arviolausunnon. Arvio tehdään olemassa olevasta kohteesta ja sen laadinnassa käytetään alalla vallitsevia käytäntöjä ja määräyksiä.
Arviolausunto tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttö
Näyttösuunnitelma Tutkinnon osassa järjestetään näyttö, jolla arvioidaan opiskelijan osaamista. Näyttö sijoittuu kolmannen vuoden 1. jaksoon.
Näyttöpaikka, -ympäristö, näytön kuvaus, näytön sisältö Tutkinnon osan näyttö suoritetaan oppilaitoksessa. Oppilaitoksessa suoritettava näyttötehtävä on työkokonaisuus, joka toteutetaan oppilaitoksen välineillä ja opettajan laatiman suunnitelman mukaan. Näyttötehtävässa käytettävän arvion kohteen opiskelija voi valita itse, mutta opettajan pitää hyväksyä se.

Näyttötehtävänä opiskelija laatii kirjallisen arviolausunnon. Opiskelija käyttää lausunnon laatimisessa erilaisia rekistereitä ja paikkatieto-ohjelmia sekä soveltaa tilastollisia menetelmiä. Arviolausunto tehdään mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman tarkkaan työelämän mukaisesti.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointitaulukko
Muuta tietoa