Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

KIINTEISTÖARVIOINTI

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kiinteistöarviointialan tunteminen ja keskeisimpien käsitteiden käyttö Opiskelija tutustuu kiinteistöarviointialaan selvittämällä, mitkä eri tahot tekevät kiinteistöarviointia ja minkä takia. Opiskelija tutustuu kiinteistöarviointialan keskeisimpiin käsitteisiin ja käyttää niitä oppimistehtävissä.
Kiinteistö- ja kiinteistöhintatietojen hakeminen arviointia varten Opiskelija käyttää erilaisia rekistereitä ja paikkatietojärjestelmiä etsiessään arviointia varten tarvittavia tietoja.
Erilaisten arviointimenetelmien käyttäminen Opiskelija suorittaa pieniä arvioita käyttäen kauppahintamenetelmää, tuottoarvomenetelmää ja summa-arvomenetelmää.
Maa- ja metsätalousmaan arviointi Opiskelija tietää pääpiirteittäin maa- ja metsätalousmaan arviointiin vaikuttavat seikat. Kiinteistötoimituksissa tapahtuvaan maa- ja metsätalousmaan arviointiin tutustutaan arviointitoimitusten asiakirjojen avulla.
Kiinteistöarviointilausunnon laatiminen Opiskelija tekee kirjallisen arviolausunnon olemassa olevasta, rakennetusta kohteesta. Kohde voi olla kerrostalohuoneisto, rivitaloasunto, omakotitalo tai kesämökki. Lausunnon rakenteen pitää noudattaa kiinteistöarviointialan yleisiä käytäntöjä. Lausuntoa laadittaessa pitää ottaa huomioon kiinteistöarviointialan eettiset vaatimukset. Opiskelija valitsee itse käytettävän arviointimenetelmän.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa palautetta jakson aikana opiskelijan etenemisestä opinnoissaan ja oppituntien oppimistehtävien suorituksista.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa