6.2.4 AutoCAD:in perusteet 3 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija käyttää AutoCAD-ohjelmaa. Hän oppii tärkeimmät piirtokäskyt sekä muokkaustoiminnot. Opiskelija tekee 2D-piirrustuksia ja tutustuu 3D-mallinnusmahdollisuuksiin.

Opiskelija saa käsityksen, miten AutoCAD-ohjelmaa voidaan käyttää maanmittausalan työtehtävissä.

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • käyttää AutoCAD-ohjelman perustoimintoja 2D-piirtämisessä tasoja käyttäen
  • tehdä tulostusasetukset ja layout-tulosteen sekä tulostaa työnsä oikeassa mittakaavassa
  • tiedostaa millaisia mallinnusmahdollisuuksia AutoCAD-ohjelmassa on
  • käyttää AutoCAD-ohjelmaan lähtötietoina paikkatietoaineistoa
  • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
  • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Opiskelija työskentelee itsenäisesti tietokoneella.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys Tutkinnon osassa kiinnitetään erityistä huomiota vastuunottamiseen omasta työstä ja työn suunnittelusta ja aikataulutuksesta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi