Tutkinnon osan arviointi

AUTOCAD:IN PERUSTEIDEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Ammattitaidon osoittamistavat
Ammattiosaamisen näyttö  Ammattiosaamisen näyttö
Näyttösuunnitelma Tutkinnon osassa järjestetään näyttö, jolla arvioidaan opiskelijan osaamista. Näyttö sijoittuu kolmannen vuoden 3. jaksoon.
Näyttöpaikka, -ympäristö, näytön kuvaus, näytön sisältö Tutkinnon osan näyttö suoritetaan oppilaitoksessa. Oppilaitoksessa suoritettava näyttötehtävä on työkokonaisuus, joka toteutetaan oppilaitoksen välineillä ja opettajan laatiman suunnitelman mukaan.

Esimerkkejä näyttötöiden aiheista:

  • Asemapiirroksen laatiminen
  • Tonttijakokartan laatiminen
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointitaulukko
Muuta tietoa