Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

AUTOCAD:IN KÄYTTÖ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
AutoCAD-ohjelman peruskäyttö Opiskelija tuntee AutoCAD-ohjelman piirtämismenetelmät ja työtavat sekä tärkeimmät piirtokäskyt sekä muokkaustoiminnot.
2D-piirustuksien laatiminen tekeminen Opiskelija tekee 2D-piirustuksia AutoCAD-ohjelmalla ja lisää piirroksiin täydentäviä tekstimerkintöjä. Opiskelija hallitsee ohjelman koordinaatiston.
Paikkatietoaineiston käsittely AutoCAD-ohjelma Opiskelija käyttää AutoCAD-ohjelman lähtötietoina paikkatietoaineistoa ja ymmärtää miten AutoCAD-ohjelmaa voi käyttää maanmittausalan työtehtävissä.
3D-mallinnus Opiskelija tutustuu AutoCAD-ohjelman 3D-mallinnusmahdollisuuksiiin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa palautetta jakson aikana opiskelijan etenemisestä opinnoissaan ja oppituntien oppimistehtävien suorituksista.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa