MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO OPS 2015

 mt-sample-background

Hotelli-, ravintola- ja catering-alalla tuotetaan majoitus-, ravitsemis-, kokous- ja juhlapalveluja sekä maissa että merellä. Työtehtävät ovat ruoanvalmistus-, tarjoilu-, asiakaspalvelu- ja hotellin vastaanoton tehtäviä. Alalla toimiminen vaatii joustavuutta, innostusta, hyviä käden taitoja, hyvää fyysistä kuntoa sekä halua tulla toimeen erilaisten asiakkaiden kanssa. Hyvät etenemismahdollisuudet ja kansainvälisyys ovat alalle luontaista. Matkailualalla tarkoitetaan matkailijoiden tarvitsemien kuljetus-, majoitus, ravitsemis- ja ohjelmapalvelujen myyntiä ja neuvontaa sekä ohjelma- ja muiden palvelujen järjestämistä erilaisissa matkailuyrityksissä.

Stadin ammattiopistossa opiskelija voi opiskella hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnosta asiakaspalvelun ja kokin osaamisalan opintoja sekä matkailualan perustutkinnosta matkailupalvelujen osaamisalan opintoja. Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan (marata-alan) tutkinnon valinneet opiskelijat voivat valita tutkinnon osia soveltuvin osin myös toisista tutkinnoista. Stadin ammattiopistossa marata-alan opiskelijoilla on mahdollisuus opintojen aikana toteutettaviin kansainvälisyysvaihtoihin, joissa osa opinnoista suoritetaan ulkomaisessa oppilaitoksessa ja tunnustetaan osaamiseksi Suomessa.

Stadin ammattiopiston marata-alan opiskelijoiden käytössä on laaja työssäoppimisenverkosto, jota opiskelijat voivat ohjatusti hyödyntää omia työssäoppimispaikkoja hakiessaan.

Stadin ammattiopiston opetussuunnitelman yhteinen osa koskee kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja. Se ohjaa kaikkea Stadin ammattiopistossa tapahtuvaa koulutus-, opetus- ja ohjaustoimintaa.

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma on kaikille koulutusaloille ja tutkinnoille yhteinen. Se kuvaa arvioinnin ja näyttöjen toteuttamisen periaatteet.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Stadin ammattiopiston kaikkien opetussuunnitelmien etusivu