2.2 Työssäoppiminen

Osa perustutkinnon vaatimasta ammattitaidosta opitaan oppilaitoksen ulkopuolella. Työssäoppiminen tarkoittaa työpaikoilla, aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 30 osp työssäoppimista. Työssäoppiminen perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työnantajan kesken.

Työssäoppiminen on opetussuunnitelman ammattitaitovaatimusten mukaista tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua työpaikoilla. Opiskelijan työssäoppiminen ja näyttöjen toteuttaminen suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa.
Opiskelija osallistuu myös itse työssäoppimisjaksojen suunnitteluun, työssäoppimispaikan hankintaan, toteutukseen ja arviointiin.

Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan matkailualalla aina työssäoppimisjaksolla. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon osan osaamisensa ja saa siitä työelämän arvioinnin.

Opiskelija voi rakentaa valinnaisista tutkinnon osista kokonaisuuksia, jolloin pidemmän työssäoppimisjakson aikana hän voi suorittaa kaksi, joskus jopa kolme tutkinnon osaa ja niihin sijoittuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näin tehdään, jos opiskelija valitsee esimerkiksi tutkinnon osat Matkailu- ja matkatoimistopalvelut sekä Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö. Tällöin varausjärjestelmät opiskellaan kokonaan työssäoppien.