3.3 Yksilölliset polut

Ammatillisissa perustutkinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa omaa opintopolkuaan monin eri tavoin. Yksilöllistä polkua aletaan suunnitella heti opintojen alussa yhdessä ryhmänohjaajan kanssa. Suunnittelussa huomioidaan aiempi koulu- ja työkokemus, harrastukset, opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet sekä opiskelumenetelmät ja oppimisympäristöt. Opintojen aikana suunnitelmaa seurataan ja tarkennetaan ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan ja työpaikkaohjaajan kanssa.

Stadin ammattiopistossa on laadittu esimerkkejä opintopoluista, joita voidaan käyttää apuna yksilöllisen opintopolun suunnittelussa. Suunnittelun lähtökohtana käytetään peruspolkua. Peruspolulla opiskelija suorittaa opinnot pääsääntöisesti ryhmälle laaditun suunnitelman mukaisesti. Myös peruspolkuun liittyy yksilöllisiä valintoja opinnoissa.