PAINOVIESTINNÄN PERUSTUTKINTO OPS 2015

Painoviestintäala edustaa sekä perinteistä kirjapainoteollisuutta että nykyaikaista viestintäteollisuutta. Painoviestintäala tuottaa pääasiassa painettua viestintää, joita ovat esimerkiksi lehdet, kirjat, mainospainotuotteet, lomakkeet, kartat, kalenterit, kortit, arvopaperit, pakkaukset ja etiketit. Tähän liittyvät myös painotuotesuunnittelu, markkinointi, asiakaspalvelu ja jakelu sekä muut toimintaa tukevat oheistehtävät.

Painoviestintäalan teollisuus on osin kappaletuotantoa osin prosessituotantoa. Kalliiden koneiden ja laitteiden taloudellisesti tehokas hyödyntäminen ja kilpailu- kyvyn ylläpitäminen edellyttävät usein vuorotyötä monissa painoviestintäalan yrityksissä.

Perinteiset rajat painetun ja sähköisen viestinnän välillä ovat muuttuneet. Tekniikan digitalisoitumisen seurauksena viestinnän sisällön tuottajilla on mahdollisuus käyttää informaatiokanavana myös elektronisia jakelukanavia kuten tietoverkkoja ja erilaisia sähköisiä tallenteita. Digitalisoituminen mahdollistaa sen, että sisällön tuottajat jalostavat usein myös tuotteen ulkoasun valmiiksi. Tämän vuoksi alan peruskoulutuksessa on annettava valmiudet sisällön jalostamiseksi myös sähköisiä medioita varten.

Painoviestinnän työpaikkoja on suurissa painotaloissa sekä pienemmissä painamiseen erikoistuneissa pk-yrityksissä, suoramarkkinointiyrityksissä ja eri yritysten markkinointiosastoilla. Myös mainostoimistot tarjoavat työtä alan osaajille.

Stadin ammattiopiston opetussuunnitelman yhteinen osa koskee kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja. Se ohjaa kaikkea Stadin ammattiopistossa tapahtuvaa koulutus-, opetus- ja ohjaustoimintaa.

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma on kaikille koulutusaloille ja tutkinnoille yhteinen. Se kuvaa arvioinnin ja näyttöjen toteuttamisen periaatteet.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Stadin ammattiopiston kaikkien opetussuunnitelmien etusivu