5 Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat tukevat ammatillista osaamista ja antavat kaikille perustutkinnon suorittajille yleissivistävää ja elinikäisiin avaintaitoihin liittyvää osaamista. Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy pakollisia ja valinnaisia osaamistavotteita. Suuri osa yhteisistä opinnoista on integroitu ammatillisiin tutkinnon osiin. Ammatillisten ja yhteisten opintojen opetussisällöt ja -menetelmät muodostavat yhteisen kokonaisuuden ja tukevat toisiaan. Peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla yhteisten tutkinnon osien opinnot ovat laajemmat kuin ylioppilaspohjaisilla opiskelijoilla.

Yhteiset tutkinnon osat sisältävät neljä tutkinnon osaa:
5.1 Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen
5.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
5.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
5.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Peruskoulupohjaiset opiskelijat:

PAKOLLISET OSAAMISTAVOITTEET 19 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 8 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen  5 ops

VALINNAISET OSAAMISTAVOITTEET  PERUSPOLULLA 16 osp

Yhteisten tutkintojen osien valinnaisissa osaamistavoitteissa peruspoluille tarjotaan painoviestinnän alan ammattitaitoa vahvistavia yhteisiä opintoja. Myös näitä peruspolun valintoja opiskelija voi muunnella HOPS:n kautta:

VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

Äidinkieli: Mediakirjoittaminen 1 osp: Suomen kielen käyttö on osa viestintäalan ammattitaitoa. Sitä tarvitaan sekä työryhmä- että asiakasviestinnässä mutta myös viestinnän sisältöjen toteuttamisessa.

Englanti: painoviestinnän tuotanto englanniksi 2 osp: Työympäristö on usein englanninkielinen. Alan ohjelmien ja laitteiden käyttökieli on englanti. Itsenäinen tiedonhaku näihin liittyen edellyttää sen ymmmärtämistä. Lisäksi työkieli on usein tuotannoissa englanti ja opiskelijalla tulee olla vahvat valmiudet kommunikoida tällä kielellä.

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 3 osp: Työympäristö on vahvasti digitalisoitunut. Opiskelijan tulee kehittyä tieto- ja viestintätekniikan osaajaksi, joka pystyy myös itsenäisesti päivittämään osaamistaan.

YHTEISKUNNASSA JA TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA OSAAMINEN

Yrittäjyys ja yritystoiminta 2 osp: paionoviestinnän ala edellyttää sisäisen yrittäjyyden taitoja: itsehjautuvuutta ja oma-aloitteellisuutta. Lisäksi alalle on tyypillistä freelancer-toiminta.

SOSIAALINEN JA KULTTUURINEN OSAAMINEN

Taide ja kulttuuri 3 osp  ja Kulttuurien tuntemus 2 osp: painoviestinnän ala on osa kulttuurialaa. Opiskelijalla tulee olla laaja-alainen ymmärrys eri kulttuurin alueista, jota monipuoliset alan työtehtävät eri kulttuuritaustaisten työtovereiden ja asiakkaiden kanssa edellyttävät. Tärkeää on kiinnostus eri kulttuurin alueisiin sekä laajakatseinen ja suvaitsevainen näkemys. Myös erilaisten ilmaisukeinojen tuntemus ja hallinta ovat osa ammattitaitoa.

Ympäristöosaaminen 2 osp: Stadin ammattiopistossa painoviestinnän koulutuksessa ympäristöarvot ovat tärkeä osa toimintaa. Tietoisuus oman alan ympäristövaikutuksista on tärkeää kaikille alalla työskenteleville.

Ylioppilaspohjaiset opiskelijat:

PAKOLLISET OSAAMISTAVOITTEET 3 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 1 osp:
Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen  2 ops:
Työelämätaidot (1 osp)
Yrittäjyys ja yritystoiminta (1 osp)