1.1 Ammattialan kuvaus

Painoviestintäala edustaa sekä perinteistä kirjapainoteollisuutta että nykyaikaista viestintäteollisuutta. Painoviestintäala tuottaa pääasiassa painettua viestintää, joita ovat esimerkiksi lehdet, kirjat, mainospainotuotteet, lomakkeet, kartat, kalenterit, kortit, arvopaperit, pakkaukset ja etiketit. Tähän liittyvät myös painotuotesuunnittelu, markkinointi, asiakaspalvelu ja jakelu sekä muut toimintaa tukevat oheistehtävät. Alan yritykset ovat verkostoituneet keskenään ja tämä kehitys on jatkumassa.

Suomen kielen ja kulttuurin säilyttäminen ja edistäminen on yksi painetun viestinnän päämääriä. Alan vahvuutta ylläpitävät suomalaisten perinteikäs lukemiskulttuuri, kirjastolaitos sekä sanomalehtien laaja jakeluverkosto. Painoviestintäalan teollisuuden kansainvälisiä kilpailuvaltteja ovat mm. teknologian ja osaamisen edistyksellisyys, alan järjestöjen perinteikäs yhteistyö, joustava koulutusjärjestelmä, paperin kotimainen tuotanto ja sekä valistunut laatu- ja ympäristötietoisuus.

Painoviestintäalan teollisuus on osin kappaletuotantoa osin prosessituotantoa. Kalliiden koneiden ja laitteiden taloudellisesti tehokas hyödyntäminen ja kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttävät vuorotyötä monissa painoviestintäalan yrityksissä. Maailma ja uutiset sen mukana muuttuvat nopeasti, joten työtä ei hiljaisinakaan aikoina voida tehdä varastoon. Tuotannon eri vaiheissa tehtävä työ ei ole tasatahtista, vaan kuormitushuippuja muodostuu väistämättä.

Perinteiset rajat painetun ja sähköisen viestinnän välillä ovat muuttamassa muotoaan. Tekniikan digitalisoitumisen seurauksena viestinnän sisällön tuottajilla on mahdollisuus käyttää informaatiokanavana myös elektronisia jakelukanavia kuten tietoverkkoja ja erilaisia sähköisiä tallenteita. Digitalisoituminen mahdollistaa sen, että sisällön tuottajat jalostavat usein myös tuotteen ulkoasun valmiiksi. Tämän vuoksi alan peruskoulutuksessa on annettava valmiudet sisällön jalostamiseksi myös sähköisiä medioita varten.

Painoviestinnän työpaikkoja on suurissa painotaloissa sekä pienemmissä painamiseen erikoistuneissa pk-yrityksissä, suoramarkkinointiyrityksissä ja eri yritysten markkinointiosastoilla. Myös mainostoimistot tarjoavat työtä alan osaajille.

Painoviestinnän perustutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittavat valmiudet perusosaamiseen alan eri työtehtävissä, joita ovat mm. painopinnan valmistus, kuvankäsittely, sivunvalmistus, painaminen, painotöiden jälkikäsittely sekä paino- ja jälkikäsittelykoneiden ylläpito. Lisäksi tavoitteena on antaa alalla käytettävän tietotekniikan ja tiedonsiirron perusosaaminen.