3.2 Ulkoasuntoteutuksen osaamisala peruspolun tutkinnonosat

Ulkoasuntoteutuksen osaamisalaan kuuluu peruspolulla tutkinnon osia 180 osp seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:
Ulkoasuntoteuttajan pakollinen ammatillinen tutkinnon osa
Graafinen tuotantotoiminta
Painotuotteen ulkoasun suunnittelu ja toteutus
Verkkojulkaisun suunnittelu ja toteutus

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat:
Seripaino
Huippuosaajan toimiminen

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Pakolliset 19 osp
Valinnaiset 16 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

AJOITUSKAAVIO PAINOVIESTINNÄN OSAAMISALAN PERUSPOLKU

Tutkinnon_osat_ulkoasu_pk

Tutkinnon_osat_ulkoasu_yo