8.2 Painoviestinnän alan perustutkinnon terveydentilavaatimukset

Painoviestinnän alalla ei ole erityisiä terveydentilavaatimuksia (Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 32§)