Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

GRAAFINEN TUOTANTO 1

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työaikojen noudattamisen, siisteyden, työturvallisuuden ja ergonomian huomioiminen työskentelyssä Opiskelija harjoittelee työaikojen noudattamista ja toimii osana työryhmää. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja ajoittamaan oman työnsä. Opiskelija oppii huolehtimaan työympäristön siisteydestä, työturvallisuudesta ja ergonomiasta.
Itsenäisen työskentelyn ja ryhmätyöskentelyn harjoittelu Opiskelija työskentelee itsenäisesti, pareittain tai ryhmässä. Opiskelu tapahtuu luokassa, työsaleissa, verkossa ja muussa koulun läheisessä ympäristössä sekä vierailukäynneillä.
Painotuotteen ulkoasun suunnittelu ja toteutus Ulkoasuntoteutuksessa opiskelija perehtyy painotuotteen suunnitteluun ja muihin painamista edeltäviin työvaiheisiin kuten tulostamiseen ja arkkiasemointiin. Opiskelija tutustuu typografian perusteisiin ja perehtyy eri kirjasintyyppien käyttämiseen. Opiskelija harjoittelee erilaisten kuvatyyppien käyttöä.
Painotekniikka Painotekniikassa opiskelija perehtyy erilaisten painomenetelmien käyttöön. Opiskelija harjoittelee painokoneella painamista eli kuvien ja tekstien siirtämistä paperille tai muulle painomateriaalille.
Jälkikäsittely Jälkikäsittelyssä opiskelija viimeistelee painetun paperin valmiiksi tuotteeksi. Opiskelija harjoittelee taittokoneen ja paperileikkurin käyttöä.
Tietotekniikka Opiskelija harjoittelee ammattitehtävissä tarvittavien toimisto-ohjelmien käyttöä.
Ammattienglanti Opiskelija perehtyy alan englanninkielisten ohjelmien kuten sivuntaitto- ja tekstinkäsittelyohjelmien sanastoon ja oppii käyttämään ja luomaan sanastoja opettajan materiaalien ja tietokoneiden avulla.

Opiskelija syventyy painoviestintäalan sanastoon ja ohjeisiin videoiden ja kuunteluharjoitusten sekä tekstien avulla.

Opiskelija harjaantuu ymmärtämään ja kertomaan painotuotantoprosessin eri vaiheista englanniksi tekstien, videoiden ja suullisten tehtävien avulla.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita yksinkertaisten painotöiden valmistuksessa, vektorigrafiikan piirtämisessä ja kuvien käsittelyssä. Hän opastaa ohjelmistojen käytössä lähiopetustunneilla.

Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään englanninkielisiä ohjelmia, tekstejä ja ohjeita. Opettaja ohjaa myös opiskelijaa perehtymään englannin kielen kieliopillisiin periaatteisiin ja noudattamaan niitä käytännössä.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia englanninkielisten ohjelmien, ohjeiden ja tekstien parissa.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija työskentelee itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa saavuttaakseen oppimistavoitteet. Opiskelija arvioi oman työnsä laatua ja tekee töihinsä korjauksia ennen kuin palauttaa työt opettajalle tarkistettaviksi. Opiskelija tekee opettajan esittämät korjaukset painovalmiin lopputuloksen aikaansaamiseksi. Painovalmiit työt hän liittää ePortfolioonsa.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa palautetta opiskelijan edistymisestä suhteessa tutkinnon osan näytön arviointikriteereihin.

Muuta tietoa Integroitavat yhteiset opinnot:
Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp
Matematiikka 1 osp
Äidinkieli 1 osp

GRAAFINEN TUOTANTO 2

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työaikojen noudattamisen, siisteyden, työturvallisuuden ja ergonomian huomioiminen työskentelyssä Opiskelija harjoittelee työaikojen noudattamista ja toimii osana työryhmää. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja ajoittamaan oman työnsä. Opiskelija oppii huolehtimaan työympäristön siisteydestä, työturvallisuudesta ja ergonomiasta.
Itsenäisen työskentelyn ja ryhmätyöskentelyn harjoittelu Opiskelija työskentelee itsenäisesti, pareittain tai ryhmässä. Opiskelu tapahtuu luokassa, työsaleissa, verkossa ja muussa koulun läheisessä ympäristössä sekä vierailukäynneillä.
Painotuotteen ulkoasun suunnittelu ja toteutus Ulkoasuntoteutuksessa opiskelija perehtyy painotuotteen suunnitteluun ja muihin painamista edeltäviin työvaiheisiin kuten tulostamiseen ja arkkiasemointiin. Opiskelija tutustuu typografian perusteisiin ja perehtyy eri kirjasintyyppien käyttämiseen. Opiskelija harjoittelee erilaisten kuvatyyppien käyttöä.
Painotekniikka Painotekniikassa opiskelija perehtyy erilaisten painomenetelmien käyttöön. Opiskelija harjoittelee painokoneella painamista eli kuvien ja tekstien siirtämistä paperille tai muulle painomateriaalille.
Jälkikäsittely Jälkikäsittelyssä opiskelija viimeistelee painetun paperin valmiiksi tuotteeksi. Opiskelija harjoittelee taittokoneen ja paperileikkurin käyttöä.
Tietotekniikka Opiskelija harjoittelee ammattitehtävissä tarvittavien toimisto-ohjelmien käyttöä.
Ammattienglanti Opiskelija perehtyy alan englanninkielisten ohjelmien kuten sivuntaitto- ja tekstinkäsittelyohjelmien sanastoon ja oppii käyttämään ja luomaan sanastoja opettajan materiaalien ja tietokoneiden avulla.

Opiskelija syventyy painoviestintäalan sanastoon ja ohjeisiin videoiden ja kuunteluharjoitusten sekä tekstien avulla.

Opiskelija harjaantuu ymmärtämään ja kertomaan painotuotantoprosessin eri vaiheista englanniksi tekstien, videoiden ja suullisten tehtävien avulla.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijoita yksinkertaisten painotöiden valmistuksessa, vektorigrafiikan piirtämisessä ja kuvien käsittelyssä. Hän opastaa ohjelmistojen käytössä lähiopetustunneilla.

Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään englanninkielisiä ohjelmia, ohjeita ja tekstejä. Opettaja ohjaa myös opiskelijaa perehtymään englannin kielen kieliopillisiin periaatteisiin ja noudattamaan niitä käytännössä.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia englanninkielisten ohjelmien, ohjeiden ja tekstien parissa.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija työskentelee itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa saavuttaakseen oppimistavoitteet. Opiskelija arvioi oman työnsä laatua ja tekee töihinsä korjauksia ennen kuin palauttaa työt opettajalle tarkistettaviksi. Opiskelija tekee opettajan esittämät korjaukset painovalmiin lopputuloksen aikaansaamiseksi. Painovalmiit työt hän liittää ePortfolioonsa.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa palautetta opiskelijan edistymisestä suhteessa tutkinnon osan näytön arviointikriteereihin.

Muuta tietoa Integroitavat yhteiset opinnot:
Liikunta ja terveystieto 1 osp
Yhteiskuntataidot 1 osp
Tutkinnon osan arviointi