Pakolliset osaamistavoitteet

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ SEN HYÖDYNTÄMINEN, PAKOLLINEN (1 osp)

Tieto- ja viestintätekniikan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1 osp
Yleisimpien tieto- ja viestintätekniikan sovellusten käyttö sekä niiden oppaiden ja ohjeiden hyödyntäminen Opiskelija oppii käyttämään tieto- ja viestintätekniikan perusohjelmia ja -sovelluksia sekä oppilaitoksen tvt-laitteita ja sähköpostia sekä sen ominaisuuksia. Opiskelija tutustuu erilaisiin oppaisiin ja ohjeisiin sekä käyttää niitä.
Verkkoidentiteetin ja yksityisyyden suojaaminen Opiskelija omaksuu internet-selainten ja tavallisimpien verkkopalveluiden turvallisen käytön sopivaa suojaus- ja turvallisuustasoa noudattaen sekä ymmärtää viruksilta suojautumisen tärkeyden. Opiskelija noudattaa verkonkäytön etikettiä.
Tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukainen toimiminen Opiskelija tutustuu tekijänoikeuslakiin ja noudattaa tekijänoikeuksia sekä oppii toimimaan sen mukaisesti internetissä saatavilla olevan materiaalin suhteen. Opiskelija päivittää tietojaan tarpeen mukaan.
Tiedostojen säilytys- ja lähetysmuodot Opiskelija perehtyy eri tiedostomuotoihin ja niiden eroihin sekä oppii muuntamaan tiedostoja muodosta toiseen. Oppilas oppii pakkaamaan tiedostoja sekä purkamaan tiedostopaketteja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa perusohjelmien käytössä ja auttaa löytämään ja käyttämään erilaisia oppaita. Opettaja antaa tarvittavaa ohjausta turvallisuuden ja suojauksen huomioimisesta verkossa. Opettaja auttaa opiskelijaa etsimään tietoa tekijänoikeuksista ja ohjaa opiskelijoita tekijänoikeuksien noudattamisessa. Opettaja ohjaa opiskelijaa valitsemaan sopivan tallennusmuodon erilaisille tiedostoille sekä kertaa tarvittaessa, miten tiedostoja lähetetään.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakollinen, 1 osp

Opettaja arvioi opiskelijan osaamisen harjoitus- ja projektitöiden perusteella sekä arvioi opiskelijan kyvyn noudattaa verkossa hyviä tapoja, turvallisuus- ja suojausohjeita sekä tekijänoikeuksia.

Muuta tietoa Opiskellaan 1. vuoden 1. jaksossa.
Menu Title