Valinnaiset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, VALINNAISET (2 osp)

Äidinkielen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Mainosviestintä (1 osp)
Median tekstilajien tulkitseminen Opiskelija tutustuu median ja mainonnan perusperiaatteisiin. Opiskelija ymmärtää median ja mainonnan suhteita.
Tekstilajien tarkoituksenmukainen käyttäminen Opiskelija laatii ilmoituksia ja mainoksia.
Oikeinkirjoituksen perussääntöjen tunteminen Opiskelija ymmärtää oikeinkirjoituksen ja sananvalintojen merkityksen mainonnassa ja osaa hyödyntää niitä.
Mediakirjoittaminen (1 osp)
Erilaisten median tekstilajien käyttö ja tulkitseminen Opiskelija tunnistaa erilaisia tekstilajeja ja ymmärtää niiden merkitykset ja tavoitteet.
Tekstien tuottaminen ja toimittaminen Opiskelija tuottaa erilaisia painetun median tekstejä ja hallitsee tekstilajien vaatimukset niiden esiintymisympäristöissä.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin muotojen ja merkitysten tunteminen Opiskelija ymmärtää median kulttuurisia käytänteitä.
Oikeinkirjoituksen perussääntöjen tunteminen Opiskelija hallitsee oikeinkirjoitussääntöjä ja työstää tekstejään palautteen avulla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan erilaisiin tekstilajeihin ja median käytänteisiin.

Opiskelija osoittaa oppimistaan laatimalla omia tekstejä yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Opettaja ohjaa opiskelijan työskentelyä ja auttaa kehittämään sitä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tunnistamaan eri tekstilajien ominaisuuksia ja tavoitteita ja tuottamaan erilaisia mediassa esiintyviä tekstejä.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan oppimisesta ja arvioi oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan tekstilajiosaamista oppitunneilla osoittamansa tietämyksen ja kirjallisten tuotosten perusteella.

Opettaja arvioi opiskelijan oikeinkirjoitussääntöjen osaamista kirjallisissa teksteissä.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa Mainosviestintä (1 osp) opiskellaan integroiden Ilmoitustuotanto ja mainospainotuotteet -tutkinnon osaan.

Mediakirjoittaminen (1 osp) integroidaan Lehti- ja kirjatuotanto -tutkinnon osan kanssa.