Valinnaiset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, SUOMI TOISENA KIELENÄ, VALINNAISET (2 osp)

Äidinkielen pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Suomen kieli sujuvaksi (2 osp)
Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen Opiskelija kehittää omaan alaansa liittyvää sanastoa.
Hän kertaa ja vahvistaa suomen kieliopin rakenteita.
Tekstien ja tekstilajien ymmärtäminen Opiskelija lukee ja tulkitsee erilaisia omaan alaansa liittyviä tekstejä. Hän tunnistaa erilaisia tekstilajeja ja ymmärtää tekstien tärkeimmän sisällön.
Tekstien tuottaminen Opiskelija kirjoittaa erilaisia tekstejä ja harjoittelee omaan alaansa liittyvien tekstilajien ominaispiirteitä.

Opiskelija harjoittelee keskustelemista omasta ammattialastaan ja ymmärtää eri tilanteisiin sopivan kielenkäytön. Opiskelija ymmärtää erilaisten puhetilanteiden viestintää.

Oman suomen kielen taidon arviointi Opiskelija arvioi omaa suomen kielen taitoaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tunnistamaan eri tekstilajien ominaisuuksia ja tavoitteita sekä tuottamaan erilaisia omaan alaansa liittyviä tekstejä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa uuden sanaston käsittelyssä. Opettajaa ohjaa opiskelijaa puhe- ja kirjakielen tilanteenmukaisessa käytössä.

Opettaja ohjaa ja tukee opiskelijaa keskustelemaan omaan alaan liittyvistä aiheista.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan oppimisesta. Opiskelija arvioi itse ja yhdessä opettajan kanssa omaa oppimistaan ja suomen kielen taitonsa tasoa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan tekstilajiosaamista oppitunnilla osoittamansa tietämyksen ja kirjallisten tuotosten perusteella.

Opettaja arvioi opiskelijan kielen rakenteiden ja sanaston hallintaa kirjallisten tuotosten ja oppitunneilla osoittaman osaamisen perusteella.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa Suomen kieli sujuvaksi -tutkinnon osalla voi korvata Toinen kotimainen kieli, ruotsi -tutkinnon osan, jos opiskelijan äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta ja hän ei ole opiskellut ruotsin kieltä.