4.2.2 Huippuosaajana toimiminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija harjoittele esim. vanhoja Taitaja semifinaali- ja finaalitehtäviä sekä tekee asiakastöitä opettajan valvonnassa.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon suoritusperiaatteet
Opiskelija osaa

 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin
 • varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutumisen
 • kommunikoida asiakkaan kanssa äidinkielellään ja vähintään yhdellä itselleen vieraalla kielellä
 • arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan
 • mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan
 • kehittää työtä ja työympäristöä
 • toimia alan verkostoissa
 • osallistua työyhteisön kehittämiseen.
Kirijakso Ennen tutkinnon osaa, opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti ”Graafinen tuotantotoiminta” -tutkinnon osa.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1.-3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Tehtäviä tehdään offsetpainossa, digipainossa, jälkikäsittelyssä
ja erilaisissa huoltotehtävissä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa voidaan hyödyntää verkkomateriaaleja.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Tuotantoprosessin osana opiskelija ottaa vastuun tuotteen valmistuksesta aikataulut, laatuvaatimukset ja materiaalien taloudellinen käyttö huomioon ottaen.


Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi