Tutkinnon osan arviointi

PAINOTUOTTEEN ULKOASUN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH ePerusteet arviointi

Jokaisessa suoritetussa tutkinnon osan pakollisessa ja valinnaisessa osa-alueessa osaaminen arvioidaan erikseen asteikolla 1–3 OPH:n tutkinnon perusteiden osaamistavoitteiden mukaisesti.

Arviointi perustuu opiskelijan osaamiseen tutkinnon perusteissa esitettyjen arviointikriteerien mukaisesti.

Tutkinnon osan kokonaisarviointi perustuu osaamisalueiden arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan tutkinnon osan jokaisen osaamisalueen arvioitu osaaminen. Arviointi painottuu osaamispistemäärän mukaan.

Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Tutkinnon osan aikana tehdään ammattiosaamisen näyttö.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ahot-menettely
Portfolio
Näyttö
Muuta tietoa