Tutkinon osan arviointi

PAINOTYÖT JA KÄYNNISSÄPIDON OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH ePerusteet arviointi
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osanäyttö offsetpainamisesta
Opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä painolevyt ja painamalla monivärisen 2-puolisen offsetpainotyön työohjeen mukaan itsenäisesti, painoteknisen laadun ja työturvallisuusasiat huomioon ottaen sekä omaa työtään laatuvaatimusten mukaisesti arvioiden.

Osanäyttö digitaalisesta painamisesta
Opiskelija osoittaa osaamisensa digipainotuotannossa tarkistamalla aineiston painokelpoisuuden ja painamalla työohjeen mukaisia tuotteita itsenäisesti, painoteknisen laadun ja työturvallisuusasiat huomioon ottaen sekä omaa työtään laatuvaatimusten mukaisesti arvioiden.

Osanäyttö painamisen huolto ja käynnissäpitotehtävistä

Opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä työohjeen mukaisen vuosihuollon offsetpainokoneelle itsenäisesti, työturvallisuusasiat huomioon ottaen ja omaa työtään laatuvaatimusten mukaisesti arvioiden.

Näyttöympäristö
Oppilaitoksen painotyösali tai kirjapainon tuotantotilat. Itsenäinen työskentely ei usein ole mahdollista yritysten tuotantolaitteilla. Yritysten painokoneet ovat jatkuvassa tuotantokäytössä eikä perustutkinnon suorittajalla ole vielä tarvittavaa ammattitaitoa oikeaan tuotantotyöhön. Näytöt eivät saa häiritä yrityksen toimintaa.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, täydennetään sitä tarvittaessa oppimistehtävien, työsalityöskentelyn, työ- ja teoriakokeiden arvioinnilla sekä jatkuvalla seurannalla.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija voi osoittaa osaamisensa näytöillä ja tarvittaessa työkokeilla ja/tai teoriakokeilla tai työ/opiskelutodistuksina, jotka tunnistetaan ja sen jälkeen tunnustetaan.
Muuta tietoa