Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

 

Jälkikäsittelyn erikoistekniikat 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Nuuttauksen, perferoinnin, ritsauksen, stanssauksen ja preeglausen valmistustapoja Opiskelija harjoittelee nuuttausta, perferointia, stanssausta, ritsausta ja preeglausta ohjeiden mukaisesti asianmukaisilla koneilla.

Opiskelija perehtyy käytettäviin materiaaleihin, niiden ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen.

Käyttömateriaalit ja käyttökohteet Opiskelija osaa tehdä formun ohjeiden mukaan. Opiskelija harjoittelee kohopainokoneen säätöjen ja asetusten merkitystä lopputulokseen.
Viimeistelytuotanto Opiskelija osaa tehdä tarpeelliset painokoneen säädöt ja huoltotoimenpiteet. Opiskelija osaa paikantaa ongelmien aiheuttajan ja tehdä tarvittavat toimenpiteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita yksinkertaisten 3D-kappaleiden valmistamisessa. Hän opastaa ohjelmistojen käytössä lähiopetustunneilla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija työskentelee itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa saavuttaakseen oppimistavoitteet. Opiskelija arvioi oman työnsä laatua ja tekee töihinsä korjauksia ennen kuin palauttaa työt opettajalle tarkistettaviksi. Opiskelija tekee opettajan esittämät korjaukset.

Muuta tietoa