Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUDEN:

Suurkuvatulostaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Suurkuvatyön valmistustapoja Opiskelija harjoittelee suurkuvatyön valmistustapoja ohjeiden mukaisesti asianmukaisilla ohjelmilla.
Tulostusmateriaalit ja käyttökohteet Opiskelija perehtyy suurkuvatulostuksessa käytettäviin materiaaleihin, niiden ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen.
Tulostaminen Opiskelija harjoittelee suurkuvatulostimen säätöjen ja asetusten merkitystä tulostuslaatuun.

Opiskelija osaa tehdä tarpeelliset tulostimen säädöt ja huoltotoimenpiteet. Opiskelija osaa paikantaa ongelmien aiheuttajan ja tehdä tarvittavat toimenpiteet.

Jälkikäsittely Opiskelija perehtyy suurkuvatulostuksen viimeistelytekniikoihin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita yksinkertaisten pakkausten valmistuksessa, vektorigrafiikan piirtämisessä ja kuvien käsittelyssä. Hän opastaa ohjelmistojen käytössä lähiopetustunneilla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija työskentelee itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa saavuttaakseen oppimistavoitteet. Opiskelija arvioi oman työnsä laatua ja tekee töihinsä korjauksia ennen kuin palauttaa työt opettajalle tarkistettaviksi. Opiskelija tekee opettajan esittämät korjaukset painovalmiin lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Muuta tietoa