Valinnaiset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, VALINNAISET 2 osp

Matematiikan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Peruslaskutaitojen soveltaminen, 1 osp
Peruslaskutoimitusten ja prosenttilaskujen toteuttaminen Opiskelija kertaa peruslaskutoimitusten säännöt, kuten potenssi-, juuri- ja prosenttilaskut

Opiskelija harjoittelee tekemään painoviestintäalaan liittyviä kustannuslaskelmia.

Opiskelija harjoittelee prosenttilaskennan soveltamista talousmatematiikkaan liittyvissä tehtävissä, esimerkiksi palkka- ja verotuslaskuissa.

Matemaattisten ongelmien ratkaiseminen Opiskelija käyttää yhtälöitä ja lausekkeita sekä arkielämään että painoviestintäalaan liittyvissä tehtävissä.
Tulosten oikeellisuuden varmistaminen Opiskelija varmistaa laskelmiensa oikeellisuuden ja suuruusluokan.
Kuvaajat ja tilastot, 1 osp
Tiedon tulkitseminen, kerääminen ja ryhmitteleminen Opiskelija harjoittelee tulkitsemaan arkielämään ja painoviestintäalaan liittyviä tilastoja, taulukoita ja kuvaajia sekä keräämään ja ryhmittelemään tietoja.
Geometristen kuvioiden hahmottaminen Opiskelija opettelee hahmottamaan keskeisimpiä geometrisia kuvioita piirtämistehtävien avulla käyttäen apuna viivoitinta ja harppia.
Taulukoiden ja kuvaajien laatiminen Opiskelija laatii taulukoita ja kuvaajia niin arkielämään kuin painoviestintäalaan liittyvistä aineistoista.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa sekä tekemään havaintoja, mittauksia, laskelmia ja johtopäätöksiä. Opettaja auttaa opiskelijaa hahmottamaan suuruusluokkia sekä arvioimaan laskelmien realistisuutta. Opettaja antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija saavuttaa asetetut oppimistavoitteet.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

Opettaja arvioi opiskelijan matemaattisia taitoja painoviestintäalan tehtävissä, kuten prosenttilaskennan soveltamisessa, kuvaajien tulkitsemisessa ja tilastomatematiikan tehtävissä

Muuta tietoa Peruslaskutaitojen soveltaminen toteutetaan 1. vuonna jaksossa 4 ja Kuvaajat ja tilastot 2. vuonna.