6.3.1 Omat taidetyöt

TAIDE JA KULTTUURI, vapaasti valittava (1-2 osp)/ Omat taidetyöt

Omat taidetyöt, vapaasti valittavien opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Suunnitteluprosessin toteuttaminen painoviestinnän alalla Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi painoviestinnän ala tuotteen.
Oman taiteen tuottaminen ja taiteen tulkitseminen Opiskelija suunnittelee, toteuttaa, arvioi ja tulkitsee ohjattuna kokemuksiaan ja tunteitaan ilmaisevan tuotteen kuvallisen ilmaisun keinoin: piirtäen, maalaten, valokuvaten, tai näitä yhdistellen.
Taiteen ja kulttuurin tunnistaminen ja hyödyntäminen Opiskelija osallistuu ohjatusti vierailuun taidemuseossa, kulttuurikeskuksessa tai -tapahtumassa. Opiskelija kehittää kouluympäristöään kulttuurisesti.
Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen
merkityksen ymmärtäminen
Opiskelija tunnistaa ja tiedostaa kestävän kehityksen periaatteet ja toimii ymmärtäen näitten periaatteiden mukaisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa oppimisprosessissa, taiteellisen- ja suunnitteluprosessin etenemisessä.

Opiskelija voi osoittaa oppimisprosessiaan ja osaamistaan itsearvioinnin kautta, pitämällä prosessipäiväkirjaa sanallisesti ja/tai kuvallisesti.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijat taiteelliset prosessit, teokset ja
suunnitellut työt.

Opettaja arvioi opiskelijan osaamista opiskelijan tekemien tehtävien, ryhmätyötilanteiden ja mahdollisesti opiskelijan itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija voi osoittaa oppimisprosessiaan ja osaamistaan itsearvioinnin kautta esimerkiksi pitämällä prosessipäiväkirjaa sanallisesti ja/tai kuvallisesti.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa Taide ja kulttuuri/Omat taidetyöt /vapaasti valittava (1-2 osp) opiskellaan 3. opintovuonna.