Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUDEN:

KIRJANSIDONTA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työaikojen noudattamisen, siisteyden, työturvallisuuden ja ergonomian huomioiminen työskentelyssä Opiskelija harjoittelee työaikojen noudattamista ja toimii osana työryhmää. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja ajoittamaan oman työnsä. Opiskelija oppii huolehtimaan työympäristön siisteydestä, työturvallisuudesta ja ergonomiasta.
Itsenäisen työskentelyn ja ryhmätyöskentelyn harjoittelu Opiskelija työskentelee itsenäisesti, pareittain tai ryhmässä. Opiskelu tapahtuu luokassa, työsaleissa, verkossa ja muussa koulun läheisessä ympäristössä sekä vierailukäynneillä.
Kirjansidonta Opiskelija perehtyy kirjansidonnan perustekniikoihin. Opiskelija omaksuu kirjansidonnan työmenetelmät, sekä laitteiden työturavallisen oikean käyttämisen. Miniprojektina opiskelija valmistaa portfoliosidoksen joita hän voi käyttää opintoihinsa liittyvissä oppimistehtävissä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja johdattaa opiskelijat toimintakokonaisuuden aihepiirejä käsittelevän kirjallisuuden ja verkkoaineistojen avulla keskeisten tavoitteiden hahmottamiseen ja auttaa ymmärtämään käsitteiden merkitystä toiminnan näkökulmasta.

Opettaja ohjaa opiskelijoita ilmoitusten ja esitteiden valmistuksessa, vektorigrafiikan piirtämisessä, tuote- ja henkilökuvauksessa, kuvien digitoinnissa ja tulostamisessa. Hän opastaa ohjelmistojen käytössä lähiopetustunneilla. Opettaja perehdyttää opiskelijat valaistus-, kamera-, skanneri- ja tulostustekniikkaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa palautetta opiskelijan edistymisestä suhteessa tutkinnon osan näytön arviointikriteereihin.

Opiskelija työskentelee itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa saavuttaakseen oppimistavoitteet.

Opiskelija arvioi oman työnsä laatua ja tekee töihinsä korjauksia ennen kuin palauttaa työt opettajalle tarkistettaviksi. Opiskelija tekee opettajan esittämät korjaukset painovalmiin lopputuloksen aikaansaamiseksi. Painovalmiit työt hän liittää ePortfolioonsa.

Muuta tietoa Osaaminen osoitetaan tekemällä lehti-ilmoitus eri medioihin sekä mainospainotuote. Opiskelija ottaa selvää painoviestintäalan tuotteiden kustannustekijöistä.