4.2.8 Valokuvaus 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija kertaa valokuvauksen perusteita sekä kuvankäsittelyä ajankohtaisella ohjelmistolla. Opiskelija tuottaa projektityön, jossa yhdistetään valokuvaus sekä kuvankäsittely luovalla ammatillista osaamista tukevalla tavalla.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • tietää valokuvaukseen kuuluvat peruskäsitteet
  • tuntee järjestelmäkameran kuvausohjelmat ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti
  • osaa valita käyttötarkoitukseen sopivan objektiivin
  • osaa kehittää kuvatiedoston jatkokäsittelyyn sopivaksi
  • osaa perusvalaisun studioympäristössä
  • osaa kuvata ja yhdistää eri valaisuolosuhteissa otettuja kuvia toimivaksi kokonaisuudeksi
  • osaa vedostaa kuvan tuotantolaadulla
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna Graafisen tuotantotoiminnan tutkinnon osa.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja. Alan tietokoneohjelmistoja käytetään suunnitelmien laadinnassa ja media-aineistojen käsittelyssä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Toimintakokonaisuuksien toteutuksessa korostetaan sisäistä yrittäjyyttä ja tuetaan omatoimisia työelämälähtöisiä työskentelytapoja sekä oman työn arviointia laatuvaatimusten mukaisesti.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi