PINTAKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO OPS 2015

Pintakäsittelyala on laaja ammattiala, jonka tietoja ja taitoja tarvitaan lähes kaikessa valmistuksessa ja korjaustoiminnassa. Pintakäsittelyllä parannetaan rakennetun ympäristön ja tuotteiden ominaisuuksia ja ulkonäköä sekä lisätään käyttöikää. Stadin ammattiopistossa opiskellaan pintakäsittelyalan opinnoista Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisalaa, maalari. Rakennusalalla pintakäsittelyalan koulutuksen saaneita tarvitaan maalaus-, tapetointi-, laatoitus- ja lattianpäällystystöissä. Alalla toimitaan pääasiassa yhteisillä työpaikoilla, joissa toimijan on osattava ottaa huomioon myös muiden alojen työntekijät ja noudatettava erityisen hyviä työturvallisuuskäytäntöjä.

Stadin ammattiopiston opetussuunnitelman yhteinen osa koskee kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja. Se ohjaa kaikkea Stadin ammattiopistossa tapahtuvaa koulutus-, opetus- ja ohjaustoimintaa.

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma on kaikille koulutusaloille ja tutkinnoille yhteinen. Se kuvaa arvioinnin ja näyttöjen toteuttamisen periaatteet.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Stadin ammattiopiston kaikkien opetussuunnitelmien etusivu