2.1 Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS

Pintakäsittelyalan opinnot voi suorittaa osaamisalan peruspolulla, joka tarkoittaa yleistä suoritustapaa, jossa opintoihin kuuluvien tutkinnon osien ajoitus on suunniteltu valmiiksi opiskelijaa varten. Pääosa opiskelijoista suorittaa opintonsa tämän peruspolun mukaisesti.

Opiskelija voi myös suorittaa tutkintonsa erilaisilla yksilöllisillä poluilla, joiden muodostumista esitellään luvussa Yksilölliset polut.

Opiskelija voi muunnella yksilöllisten tarpeiden mukaan peruspolun opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) kautta kaikissa opintojensa vaiheissa.

Opiskelijalle laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) on opiskelijan kehittymissuunnitelma, joka pohjautuu opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin eli opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. HOPS:aa päivitetään koko koulutuksen ajan.