Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Rakennusten ulkomaalaus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Rakennusten ulkomaalauksen teoreettisen tiedon omaksuminen Opiskelija hankkii ulkomaalaukseen liittyvää teoreettista tietoa tekemällä opettajan laatimia oppimistehtäviä ja ryhmätöitä, tai tekee itsenäisen teoreettisen opiskelupaketin verkko-ympäristössä.
Tutkinnon osan suorittaja kykenee työparina tai työryhmän jäsenenä tekemään erilaisten julkisivupintojen maalaustöitä Opiskelija sijoittuu työssäoppimaan ulkomaalaustöitä tekevään yritykseen, jossa osallistuu työpaikkaohjaajan johdolla kaikkiin yrityksen tarjoamiin töihin.
TAI
Opiskelija tekee harjoitustöitä oppilaitoksessa suorittaen vähintään uuden puujulkisivun pintakäsittelytyöt, teräksen pintakäsittelyn ja betonipinnan maalauksen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa teoreettisen tiedon omaksumisessa.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelussa hyödynnetään erilaisia verkkoympäristöjä ja ePortfoliota.

Työssäoppimisjaksolla opiskelijaa ohjaa pääasiassa työpaikkaohjaaja. Oppimisen arvioinnista pidetään jakson lopussa arviointikeskustelu, johon osallistuvat opettaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja. Arviointia ohjaavat opetussuunnitelmassa esitetyt kriteerit.

Muuta tietoa Rakennusten ulkomaalaus on paikallisesti tarjottava tutkinnon osa.