Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSAAN SISÄLTYY YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

LATTIAN PÄÄLLYSTYS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Lattian päällystyksessä käytettävien materiaalien ja työmenetelmien tunteminen Opiskelija perehtyy ja etsii tietoa lattian päällystyksessä käytettävistä materiaaleista ja työmenetelmistä opettajan ohjauksella.
Lattian päällysteiden asennus Opiskelija asentaa opettajan ohjaamana työsalissa muovi- ja laminaattipäällysteen sekä suunnittelee ja toteuttaa pienimuotoisen laatoitustyön.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijan tiedonhakua. Opiskelija esittelee tiedonhaun tulokset opettajalle ja keskustelee opettajan kanssa löydöksistä saaden lisätietoa lattian päällystyksessä käytettävistä materiaaleista sekä työmenetelmistä.

Opettaja ohjaa työsalissa harjoitustöiden tekemistä sekä antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa