Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Maalaustöiden perusteet ja työturvallisuus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tavallisimmat käsityövälineet

Keskeisimmät maalaustarvikkeet

Työturvallisuusriskit

Henkilökohtainen suojautuminen

Ensiapu

Työturvallisuuskortti

Opiskelija perehtyy alan keskeisimpiin työturvallisuusriskeihin sekä henkilökohtaisiin suojaimiin ja niiden käyttöön.

Opiskelija suorittaa työturvallisuuskortin

Opiskelija tutustuu alan käsityövälineisiin, kuten esim: lastat, siveltimet, telat, hiontavälineet ym.

Opiskelija tutustuu rakennusten sisäpuolisissa korjausmaalauksissa käytettäviin keskeisimpiin maalaustarvikkeisiin.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja toteuttaa kaikille yhteisen teoriaopetusosuuden sekä ohjaa harjoitustöitä henkilökohtaisesti painottaen.

Opettaja arvioi ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä suhteessa tavoitteisiin.

Muuta tietoa

Täydentävien rakennusosien pintakäsittelyt

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Täydentävien rakennusosien pintakäsittelyt Opiskelija suorittaa täydentävien rakennusosien, kuten ovien, ikkunoiden ja kalusteiden maalauksia

Opiskelija dokumentoi osaamistaan ePortfolioon ja arvioi oppimisprosessiaan

Opiskelija suorittaa tulityökortin

Opiskelija suorittaa EA-1 korttia vastaavat opinnot

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa oppimistehtäviä henkilökohtaisesti painottaen.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

Työelämän toimintatavat

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Maalausalan TES Opiskelija tutustuu alan TES:iin ja työelämän käytänteisiin.

Opiskelija suorittaa TES osaamista mittaavan teoriakokeen.

Opiskelija täydentää työssäoppien valmiuttaan ammattiosaamisen näytön suorittamiseen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa tutustumista alan TES:iin ja työssäoppimisen käytänteet.

Työpaikkaohjaaja tutustuttaa opiskelijaa työelämän toimintatapoihin ja ohjaa opiskelijaa yksilöllisiä ohjaustarpeita huomioiden.

Opiskelija suorittaa TES osaamista mittaavan teoriakokeen.

Muuta tietoa

Tapetointi

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Listojen irrotukset ja asennukset

Tapetointi

Ammattiosaamisen näyttö

Opiskelija suorittaa listoitusten, heloitusten, suojakilpien yms. poiston ja takaisin asennuksen.

Opiskelija suorittaa tapetointialustana olevan seinäpinnan kunnostuksen tapetointia varten ja tapetoinnin.

Opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja toteuttaa kaikille yhteisen teoriaopetusosuuden sekä
ohjaa harjoitustöitä henkilökohtaisesti painottaen.

Opettaja selvittää tapetoinnin työvälineet ja tarvikkeet, sekä ohjaa tapetointityön toteutuksen.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja valvoo, ohjaa ja arvioi ammattiosaamisen näytön suorittamisen.

Muuta tietoa