4.2.4 Erikoismaalaus 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä erilaisia rakennusten tai laivojen sisäpintojen, tai muiden teollisuustuotteiden erikoismaalauksia.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • suunnitella työn pääasiassa mallikirjojen ja kuvastojen avulla
  • tehdä erilaisia erikoismaalaustöitä tarkoitukseen soveltuvilla maalaustarvikkeilla (esimerkiksi: väripesut, pirskotukset, kuviointimaalaukset, koristepinnoitukset, kuullotukset, lastamaalaukset, railomaalaukset jne)
  • käyttää apunaan piirustuksia, luonnoksia, malleja, suunnitelmia, työselostuksia ja-ohjeita
  • tehdä tarvittavat pohjatyöt (esikäsittelyt ja maalaukset)
  • huolehtia työpaikan järjestyksestä, siisteydestä ja suojauksesta niin, että valmiit pinnat eivät vaurioidu.
Kirijakso Laaditaan tapauskohtaisesti
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Opinnot jakautuvat työpainotteisesti sekä teoria- että työsalityöskentelyyn.

Teoriaopetuksessa voidaan käyttää kirjallista materiaalia tai erilaisia oppimisalustoja (esim: Fronter, tms.) tai muita internet- /puhelinverkkoa hyödyntäviä tietolähteitä.

Työsalissa harjoitellaan erikoismaalaukseen liittyviä pohjustus- ja maalaustekniikoita. Työsalissa käytetään maalaustyön käsityövälineitä sekä tutustutaan niiden toimintaan ja huoltoon.

Tutkinnon osan päätteeksi tehdään ammattiosaamisen näyttönä itsenäisesti suunniteltu kokonaisuus.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa työssäoppimisena erikoismaalaustöitä tekevässä yrityksessä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään projektityönä ajantasapiirustus opiskelijan valitsemasta kohteesta.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Suunnitelmallisuus, aikataulujen noudattaminen, innovatiivisuus

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi