Tutkinnon osan arviointi

ELEMENTTIRAKENTAMISEN SUUNNITELMIEN TUOTTAMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan suorittaja osoittaa ammattitaitonsa maalaamalla, lakkaamalla, öljyämällä, vahaamalla, petsaamalla tai kuultokäsittelemällä puupintoja esikäsittelytöineen työmaaolosuhteissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että sen voidaan katsoa vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

Oppilaitosolosuhteissa työn laajuus voidaan korvata sillä, että käsitellään esikäsittelyineen puupintoja vähintään maalaamalla, petsaamalla, öljyämällä ja vahaamalla siinä laajuudessa, että työtapojen hallinta tulee esille.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija voi todentaa aiemman osaamisensa työtodistuksella, portfoliolla tai esittelemällä muutoin riittävän laajasti tarvittavan osaamisen opettajalle AHOT-menettely lomakeen ja näyttötyön avulla.
Muuta tietoa