Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

UUDISRAKENNUSMAALAUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Uudismaalauksessa käytettävien materiaalien ja työmenetelmien tunteminen

Opiskelija perehtyy ja etsii tietoa uudiskohteissa käytettävistä materiaaleista ja työmenetelmistä opettajan ohjauksella.
Uudismaalaus käsityövälinein Opiskelija tekee työsalissa harjoitustyönä seinäpintojen uudismaalaustyön käsityövälinein opettajan ohjaamana. Harjoitustyöhön kuuluu levypintojen saumauskäsittelyt, tasoitustöitä sekä maalaukset rajauksin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijan tiedonhakua. Opiskelija esittelee tiedonhaun tulokset opettajalle ja keskustelee opettajan kanssa löydöksistä saaden lisätietoa uudismaalauksessa käytettävistä materiaaleista sekä työmenetelmistä.

Opettaja ohjaa työsalissa harjoitustyön tekemistä sekä antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa


KONEELLINEN UUDISRAKENNUSMAALAUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kustannus- ja urakkatieto Opiskelija perehtyy maalausalan urakkahinnastoon ja laskee maalaustöiden urakkahintoja opettajan ohjauksella.
Koneellinen uudismaalaus Opiskelija tekee opettajan ohjaamana työsalissa harjoitustyönä seinäpintojen uudismaalaustyön tasoiteruiskua ja korkeapainemaaliruiskua käyttäen.
Ruiskumaalaus Opiskelija perehtyy erilaisiin maaliruiskuihin opettajan ohjaamana. Opiskelija maalaa ruiskulla täydentäviä rakennusosia, esim. kaapin ovia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa urakkahinnastoon tutustumista sekä urakkahintojen laskentaa.

Opettaja arvioi ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja opastaa laitteiden käytössä ja huolehtii niiden turvallisesta käytöstä.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa


SISÄPINTOJEN UUDISMAALAUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Sisäpintojen uudismaalaustyöt Suoritetaan työssäoppimisena. Opiskelija noudattaa työnantajan ohjeita ja suorittaa annettuja tehtäviä.

Opiskelija pitää työpäiväkirjaa työssäoppimisen ajalta. Päiväkirjaan merkitään läsnäolopäivät, työtehtävät, opitut asiat sekä asiat jotka ovat jääneet vaivaamaan mieltä.

Opiskelija tekee ammattiosaamisen näytön.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa työssäoppimista ja osallistuu ammattiosaamisen näytön arviointikeskusteluun yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa.

Opettaja käy opiskelijan kanssa läpi työpäiväkirjan ja keskustelee opiskelijan kanssa sen sisällöstä.

Muuta tietoa