4.2.2 Rakennusten ulkomaalaus 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskellaan ulkomaalaukseen liittyvien erikoisolosuhteiden vaikutukset maalaustöihin. Opiskelija työskentelee ammattilaisen työparina tai työryhmän jäsenenä julkisivutyömaalla.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n osaamisen arviointitaulukko

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • huolehtia työkohteen siisteydestä ja suojauksista
  • suunnitella työnsä kulun ja arvioida työhön tarvittavia maalimääriä
  • tehdä tarvittavat esikäsittelyt, kuten pesut, homeen- ja maalinpoistot, rappauskorjaukset sekä pohjustukset
  • tehdä ulkopuolisten katto-, seinä-, ikkunanpuite-, ovi-, sokkeli- ja täydentävien rakenteiden suojakäsittely- ja maalaustöitä
  • käyttää turvallisesti ulkomaalauskohteissa käytettäviä aineita
  • käyttää ja huoltaa ulkomaalaustyössä tarvittavia työvälineitä
  • käyttää henkilönostimia turvallisuusmääräysten ja ohjeiden mukaisesti
  • liikkua turvallisesti työmaaolosuhteissa sekä käyttää telineitä oikein ja määräyksiä noudattaen.
Kirijakso Tutkinnon osan suorittajalla tulee olla suoritettuna työturvallisuuskortti. Tutkinnon osan suorittajalla tulee olla perustiedot maalausalan työvälineistä ja aineista.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
Tutkinnon osa voidaan suorittaa itsenäisenä kokonaisuutena yhdessä jaksossa.

Tutkinnon osa toteutetaan teoriaosuudeltaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa ja käytännön harjoitteluna julkisivutyömaalla.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 12 osp. Työssäoppimisen yhteydessä pyritään suorittamaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Jos työssäoppimispaikkaa ei löydy julkisivutyömaalta, voidaan harjoitustöitä tehdä myös oppilaitoksessa.
Työssäoppimisajan voi suorittaa myös työskentelemällä julkisivutöitä tekevässä yrityksessä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Työelämätieto
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Julkisivujen pintakäsittelyjen urakkalaskenta, työn suunnittelu ja työselityksen laatiminen.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi