Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

SABLONIMAALAUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn suunnittelu Opiskelija harjoittelee lovikkojen tekoa kopioimalla ja piirtämällä, valmiita malleja hyödyntäen.

Opiskelija harjoittelee värien sävytystä mallin mukaan.

Pohjatöiden tekeminen Opiskelija huolehtii alustan mahdollisesti vaatimista kunnostuksista.
Maalaustekniikat Opiskelija harjoittelee lovikkomaalaustekniikkoja opettajan ohjauksessa.
Työturvallisuus Opiskelija huolehtii ihon suojauksesta ja noudattaa tarvikkeiden käyttöturvallisuustiedotteissa mainittuja turvallisuusohjeita.
Siisteys ja järjestys Opiskelija huoltaa ja varastoi oikein, tarvitsemiaan työvälineitä.
Opiskelija huolehtii työympäristön hyvästä järjestyksestä ja siisteydestä päivittäin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja hankkii opiskelijoiden käyttöön mallikirjoja ja ohjaa niiden käyttöä.

Opettaja ohjaa harjoitustehtäviä ja antaa opiskelijoille yksilöllistä palautetta onnistumisista ja alueista, joihin opiskelijan tulisi harjoitustaan painottaa.

Opettaja hankkii opiskelijoiden käyttöön tarvittavat työturvallisuustiedotteet.

Muuta tietoa