Prosessiteollisuuden perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

 

Prosessiteollisuus on merkittävä työllistäjä Suomessa. Prosessinhoitajia tarvitaan pääkaupunkiseudulla muun muassa juoma- ja jätevedenpuhdistuksessa, energiantuotannossa lämpö- ja sähkövoimalaitoksissa, kemianteollisuudessa sekä elintarvike- ja lääketehtaissa.

Prosessiteollisuuden perustutkinto sisältää kemiantekniikan ja biotekniikan osaamisalat.

Näillä aloilla luonnonvaroja, esim. raakaöljyä, maa- ja metsätaloustuotteita ja mineraaleja jalostetaan ensin hyödynnettäviksi raaka-aineiksi ja edelleen eriasteisiksi jatkojalosteiksi ja lopputuotteiksi korkean teknologian avulla.

Alojen tuotanto on monipuolista ja pitkälle automatisoitua. Tuotteiden käyttömahdollisuudet ovat laajat, ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen tärkeää. Tuotteita valmistetaan sekä suoraan kuluttajille että raakaaineeksi muulle teollisuudelle.

Ammattitaitoon kuuluvat kemikaalien turvallinen käsittely, laadunvalvonta ja varmistus sekä prosessien ohjaus automaatiojärjestelmien avulla. Työ on pääsääntöisesti vuorotyötä.
Ympäristönsuojelu ja työskentely kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ovat osa prosessinhoitajan jokaista työpäivää.

Opiskelusi koostuu mm. laboratoriotöistä, joissa valmistetaan muun muassa biodieseliä, aspiriinia, erilaisia muoveja, kosmetiikkatuotteita ja makeisia.

Koulutukseesi sisältyy lisäksi käytännön opintoja hydrauliikassa, pneumatiikassa sekä sähkö- ja automaatiotekniikassa.
Opintojen aikana suoritat useita työelämässä vaadittuja koulutuksia (tulityökortti, ensiapukortti ja työturvallisuuskortti).

Stadin ammattiopiston opetussuunnitelman yhteinen osa koskee kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja. Se ohjaa kaikkea Stadin ammattiopistossa tapahtuvaa koulutus-, opetus- ja ohjaustoimintaa.

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma on kaikille koulutusaloille ja tutkinnoille yhteinen. Se kuvaa arvioinnin ja näyttöjen toteuttamisen periaatteet.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Stadin ammattiopiston kaikkien opetussuunnitelmien etusivu